Ostatnio dodane

04.09.2017
Posiedzenie Zarządu Warszawskiej Korporacji Targów i Kongresów

4 września 2017 roku Zarząd Warszawskiej Korporacji Tragów i Kongresów przyjął w poczet Członków Wspierających Firmę Health and Beauty Media Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Królowej Marysieńki 9/10 w Warszawie (02-954).

20.06.2013
WKTiK - Członkiem Konfederacji LEWIATAN

Walne Zgromadzenie Członków Warszawskiej Korporacji Targów i Kongresów podjęło decyzję o przystąpieniu do Polskiego Związku Prywatnych Pracodawców Turystyki zrzeszonego w Konfederacji LEWIATAN. Dostrzegamy potrzebę integracji środowiska w celu wzmocnienia przemysłu targowego w Polsce oraz działań lobbingowych dotyczących nowelizacji prawnych. Podejmujemy inicjatywy skoncentrowane na współdziałaniu zrzeszonych Członków w rozwój działalności targowo- kongresowej w oparciu o wysokie standardy etyczne i prawne. Stąd też uwzględniliśmy konieczność odniesienia się do kontekstu społecznego w prowadzeniu działalności gospodarczej, jakim zdecydowanie jest Konfederacja.

21.02.2013
Posiedzenie Zarządu Warszawskiej Korporacji Targów i Kongresów

21 lutego 2013 Zarząd Warszawskiej Korporacji Targów i Kongresów przyjął Firmę Universal Express Sp. z o.o. w poczet Członków Wspierających, Panią Marzenę Zawadzką-Szulc – Wiceprezes Zarządu firmy Universal Express Sp. z o.o. oraz Pana Bogusława Sosnowskiego w poczet Członków Zwyczajnych Warszawskiej Korporacji Targów i Kongresów.

Starsze aktualności

11.07.2012
Posiedzenie Zarządu Warszawskiej Korporacji Targów i Kongresów

21 czerwca 2012 roku Zarząd Korporacji przyjął do Warszawskiej Korporacji Targów i Kongresów

a) Członków Zwyczajnych:
Bartosz Sosnowski - MT Polska Sp. z o.o.
Magdalena Lucyna Serwatko- redNet Media Sp. z o.o.
Michał Rek - Spektra Sp. z o.o.
Jarmulski Artur- ERGO EXPO

b) Członków Wspierających:
ERGO EXPO Artur Jarmulski
redNet Media Sp. z o.o.
Spektra Sp. z o.o.

05.09.2011
Walne Zgromadzenie Członków

Odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Warszawskiej Korporacji Targów i Kongresów na którym został wybrany Zarząd w składzie: Urszula Potęga, Eugeniusz Galimski, Tadeusz Michalak, Jacek Serkuczewski oraz Komisja Rewizyjna w składzie: Zbigniew Napiórkowski, Zbigniew Kaczmarczyk, Tadeusz Sajur. W Zgromadzeniu wzięli udział Członkowie Zwyczajni i Wspierający.

05.07.2011
Posiedzenie Zarządu Warszawskiej Korporacji Targów i Kongresów

Odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Warszawskiej Korporacji Targów i Kongresów, na którym został wybrany Zarząd w składzie: Urszula Potęga – Prezes Eugeniusz Galimski – Wiceprezes Tadeusz Michalak – Wiceprezes Jacek Serkuczewski – Członek Zarządu – Sekretarz Andrzej Stępniewski – Członek Zarządu – Skarbnik oraz Komisja Rewizyjna w składzie: Zbigniew Napiórkowski- Przewodniczący Komisji Zbigniewa Kaczmarczyk – Członek Komisji Tadeusz Sajur – Członek Komisji W Zgromadzeniu wzięli udział Członkowie Zwyczajni i Wspierający przyjęci do Korporacji po ubiegłorocznym Walnym Zgromadzeniu.

Strony