Krótka historia Korporacji


Idea powołania Warszawskiej Korporacji Targów i Kongresów zrodziła się na zebraniu grupy założycielskiej 17 osób reprezentujących największe firmy przemysłu targowego w Warszawie.

Po dokonaniu przez wybrany wtedy Komitet Założycielski niezbędnych czynności formalno-prawnych, Korporacja odbyła swoje pierwsze Walne Zgromadzenie w dniu 19 września 2000 roku wybierając Zarząd w składzie:

 • Prezes Zarządu Urszula Potęga
 • Wiceprezes Zarządu Eugeniusz Galimski
 • Wiceprezes Zarządu Tadeusz Romanowicz
 • Członek Zarządu-Sekretarz  Jacek Serkuczewski
 • Członek Zarządu-Skarbnik  Andrzej Stępniewski

Komisja Rewizyjna wybrana w dniu 19 września 2000 roku:

 • Przewodniczący Robert Białczyk
 • Członkowie Władysław Polesiński, Tadeusz Sajur

Druga kadencja władz Korporacji rozpoczęła się 19 września 2003 z następującym składem Zarządu:

 • Prezes Zarządu Urszula Potęga
 • Wiceprezes Zarządu Eugeniusz Galimski
 • Wiceprezes Zarządu Tadeusz Romanowicz
 • Członek Zarządu-Sekretarz Jacek Serkuczewski
 • Członek Zarządu-Skarbnik Andrzej Stępniewski

Komisja Rewizyjna wybrana w dniu 19 września 2003 roku:
Przewodniczący Tadeusz Michalak
Członkowie Zbigniew Napiórkowski, Tadeusz Sajur

 • Korporacja posiada uchwalone przez Walne Zgromadzenie: Statut, Regulamin Członków Wspierających oraz Regulamin Zarządu.
 • Korporacja ma uregulowane sprawy rejestrowe, nadany NIP oraz Regon. Siedzibą Sekretariatu Korporacji jest Warszawa, ul. Finlandzka 10 na podstawie umowy najmu z firmą EXPOS Sp. z o.o.
 • Obsługę Księgową Korporacji prowadzi biuro rachunkowe ELLEN na podstawie umowy  z dnia 5.12.2000r.
 • Rachunek bankowy Korporacji prowadzony jest w Banku Śląskim S.A. Oddział w Warszawie, ul. Belwederska 20/22.
 • Obsługę Sekretariatu Korporacji prowadzi Pani Jolanta Sujecka - na podstawie comiesięcznych umów-zleceń.

I.   Praca Zarządu Korporacji w okresie 19.09.2000 do 28.06.2004

Sprawy organizacyjne:
W okresie od 19 września 2000 do 4 grudnia 2000 Zarząd Korporacji:

 • uzyskał wszystkie niezbędne dokumenty rejestrowe Korporacji,
 • uruchomił konto bankowe,
 • podpisał umowy najmu i umowy o obsługę księgową oraz sekretariatu.

Realizując plany pracy Zarządu Warszawskiej Korporacji Targów i Kongresów uchwalone na Walnych Zgromadzeniach Zarząd zajmował się w czasie 26 posiedzeń następującymi sprawami:

1. Reprezentacja wobec władz centralnych, miasta i samorządu

 • Zarząd Korporacji wielokrotnie spotykał się z zarządem m.st. Warszawy oraz Zarządem PKiN omawiając sprawy:
  - powiększenia powierzchni wystawienniczej w PKiN
  - cen wynajmu powierzchni
  - umów długoterminowych na wynajem powierzchni
 • Zarząd skierował swojego przedstawiciela Pana Andrzeja Stepniewskiego do pracy w zespole opiniującym wnioski składane przez organizatorów targów do Departamentu Promocji Gospodarczej Ministerstwa Gospodarki.
 • Zarząd przedstawił  Warszawską Korporacje Targową nowemu Prezydentowi Warszawy - Lechowi Kaczyńskiemu
 • Zarząd odbył w dniu 27 listopada 2003 spotkanie z Zarządem Miasta reprezentowanym przez Wiceprezydenta Sławomira Skrzypka i Zarządem PKiN reprezentowanym przez Prezesa Lecha Mieczysława Isakiewicza.
 • W ślad za tym spotkaniem Zarząd Korporacji wystosował w dniu 15 grudnia 2003r. pismo do Zarządu PKiN poruszające wszystkie sprawy związane z pracą  operatorów targowych w w/w obiekcie.
 • W dniu 16 lutego 2004 Zarząd Korporacji wystosował obszerne pismo do Wiceprezydenta Warszawy Sławomira Skrzypka przedstawiające podstawowe problemy rynku targowego w Warszawie  wraz z deklaracją daleko idącej współpracy organizatorów targów w Warszawie z Zarządem Miasta w zakresie promocji Stolicy. Materiał zawierał analizy przychodów miasta z tytułu organizacji targów w PKiN, wykaz imprez organizowanych przez Członków Korporacji, szczegółowe sugestie dotyczące możliwości promocji Miasta wraz z działaniami operatorów targowych.
 • 19 lutego 2004 Zarząd Korporacji odbył spotkanie z Wydziałem Promocji Miasta reprezentowanym przez Dyrektora Tadeusza Deszkiewicza. Ustalono, że Korporacja wystąpi do Wydziału Promocji z propozycją współpracy i wpisania się członków Korporacji w plan promocji Warszawy. W przygotowaniu jest obecnie spotkanie szczegółowe z Wydziałem Promocji.

2. Kontakty z dysponentami i inwestorami obiektów targowych

 • Zarząd spotkał się kilkakrotnie z Zarządem Pałacu Kultury i Nauki dyskutując:
  - poziom cen
  - sprawę długoterminowych umów najmu
 • Zarząd spotkał się z potencjalnymi inwestorami obiektów targowych:
  firma Weerts Logistics Polska Sp. z o.o. Centrum Promocji i Rozwoju firmę reprezentującą włoskich i francuskich inwestorów oraz targi w Weronie.
  Na wniosek Prezesa Zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich Bogusława Zalewskiego - odbyło się spotkanie Zarządu Korporacji z Prezesem Zalewskim, na którym zasygnalizowano ewentualną możliwość inwestowania Targów Poznańskich w obiekt targowy w Warszawie.
  Zarząd spotkał się z Zarządem WIEC EXPO XXI, przedstawiono obiekt oraz jego możliwości techniczne.

3. Działania promocyjne

 • Zarząd Korporacji zorganizował w styczniu 2001 roku konferencje prasową prezentującą cele i zadania Korporacji. W konferencji wzięli udział liczni dziennikarze, Wiceprezydent Warszawy, przedstawiciele Wojewody Mazowieckiego, Starosty Powiatu Warszawskiego, Zarządu PKiN.
 • Ze środków własnych Korporacja umieściła informacje o stowarzyszeniu i jej członkach w Przewodniku inwestora na Mazowszu (wrzesień 2001), Gazecie Wyborczej dodatek Na Targi (w dniu 28.11.2000 i 27.11.2001), w Albumie Warszawa - Miasto Targów i Konferencji (2002),
 • uruchomiono stronę internetową Warszawskiej Korporacji Targów i Kongresów (www.fair.waw.pl)
 • Zarząd Korporacji zdecydował, że Korporacja jako partner weźmie udział i sfinansuje jedną z nagród w kampanii zorganizowanej przez Polską Korporacje Targową promującą targi, jako najlepsze narzędzie marketingowe. Zarząd Korporacji wziął udział 20 listopada 2003 w konferencji prasowej i gali, która odbyła sie w centrum biznesowym Focus w Warszawie. Nagrodę wręczyła Prezes Urszula Potęga. Reklamy Korporacji i tych jej członków, którzy zgłosili akces i zdecydowali sie na indywidualne pokrycie kosztów, znalazły sie w materiałach gali a także w wydanym w dniu 15 grudnia 2003 dodatku do Rzeczpospolitej "Nowe oblicza Targowe".

4. Działania interwencyjne

Korporacja wielokrotnie wspierają swych Członków w sprawach związanych z coraz częściej występującymi zjawiskami nieuczciwej konkurencji.

Sprawy dotyczące w szczególności prób realizowania tematyki targowej dokładnie pokrywającej się z ją prowadzoną przez organizatorów - Członków Korporacji.

5. Korporacja udzieliła rekomendacji swoim członkom w sytuacjach, gdy takie poparcia były wymagane przy prowadzonych przez nich działaniach promocyjnych lub gospodarczych.
 

Z pracy Zarządu

28.07.2005 - Spotkanie Zarządu Warszawskiej Korporacji Targów i Kongresów
28 lipca 2005 Zarząd Korporacji na posiedzeniu z udziałem zainteresowanych przyjął w poczet Członków Zwyczajnych:

 • Panią Żanete Berus
 • Pana Davida Ashdown
 • oraz w poczet Członków Wspierających:
 • Warszawskie Centrum EXPO XXI reprezentowane przez Panią Żanete Berus
 • CEE Miedzynarodowe Targi Warszawskie reprezentowane przez Davida Ashdown.

26.10.2005 Posiedzenie Zarządu Warszawskiej Korporacji Targów i Kongresów
26 października 2005 Zarząd Korporacji odbył spotkanie z Panem Grzegorzem Siwkiem Właścicielem firmy KOARA EXPO, który wyraził chęć współpracy z Warszawską Korporacją Targów i Kongresów zadeklarował, iż jest gotów do przyjęcia zainteresowanego w poczet członków.

27.10.2005
27 października 2005 Zarząd Pałacu Kultury i Nauki poinformowa3 Korporacje, ae Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników Spółki ZPKiN podjęło uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Spółki Zarząd Pałacu Kultury i Nauki Sp. z o.o. do stowarzyszenia Warszawska Korporacja Targów i Kongresów. W związku z czym Zarząd PKiN Sp. z o.o. zgłosił swoje uczestnictwo w Korporacji

8.11.2005 - Posiedzenie Zarządu Warszawskiej Korporacji Targów i Kongresów
8 listopada 2005 Zarząd Warszawskiej Korporacji Targów i Kongresów przyjął Zarząd Pałacu Kultury i Nauki Sp. z o.o. w poczet Członków Wspierających oraz Pana Grzegorza Siwka – Właściciela firmy KOARA EXPO w poczet Członków Zwyczajnych Warszawskiej Korporacji Targów i Kongresów.

1.12.2005 - Posiedzenie Zarządu Warszawskiej Korporacji Targów i Kongresów
1 grudnia 2005 Zarząd zdecydował o otwarciu nowej wersji strony internetowej Warszawskiej Korporacji Targów i Kongresów. Równocześnie zobowiązał Członków do utworzenia na swoich stronach internetowych linków do stron Korporacji, zgodnie z ustaleniami poczynionymi przez Walne Zgromadzenie z dnia 29.06.2005.

5.07.2006 - Informacje o targach
Do pobrania jest informacja o targach w formacie PDF: Informacja o targach

18.04.2006 - Tytuł Lidera Usług Targowych 2006
Jury konkursu Polskiej Korporacji Targowej pod nazwą Lider Usług Targowych 2006 przyznało firmie MAXPOL Sp. z o.o., która jest członkiem Warszawskiej Korporacji Targów i Kongresów tytuł Lidera Usług Targowych 2006 – za ogromny dorobek związany z organizacją udziału polskich wystawców na targach za granicą oraz promocję polskich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych.

26.06.2006 - Walne Zgromadzenie Członków
Odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Warszawskiej Korporacji Targów i Kongresów, na którym został wybrany Zarząd w składzie: Urszula Potęga – Prezes Eugeniusz Galimski – Wiceprezes Tadeusz Michalak – Wiceprezes Jacek Serkuczewski – Członek Zarządu – Sekretarz Andrzej Stępniewski – Członek Zarządu – Skarbnik oraz Komisja Rewizyjna w składzie: Zbigniew Napiórkowski- Przewodniczący Komisji Zbigniewa Kaczmarczyk – Członek Komisji Tadeusz Sajur – Członek Komisji W Zgromadzeniu wzięli udział Członkowie Zwyczajni i Wspierający przyjęci do Korporacji po ubiegłorocznym Walnym Zgromadzeniu.

23.06.2009 - Walne Zgromadzenie Członków
Odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Warszawskiej Korporacji Targów i Kongresów na którym został wybrany Zarząd w składzie: Urszula Potęga, Eugeniusz Galimski, Tadeusz Michalak, Jacek Serkuczewski oraz Komisja Rewizyjna w składzie: Zbigniew Napiórkowski, Zbigniew Kaczmarczyk, Tadeusz Sajur. W Zgromadzeniu wzięli udział Członkowie Zwyczajni i Wspierający.

21.06.2012 - Posiedzenie Zarządu Warszawskiej Korporacji Targów i Kongresów
Odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Warszawskiej Korporacji Targów i Kongresów, na którym zostały przeprowadzone wybory uzupełniające do Komisji Rewizyjnej Korporacji.

Od 21 czerwca br. Komisja Rewizyjna będzie działać w składzie: W Zgromadzeniu wzięli udział Członkowie Zwyczajni i Wspierający.

21.02.2013 - Posiedzenie Zarządu Warszawskiej Korporacji Targów i Kongresów
21 lutego 2013 Zarząd Warszawskiej Korporacji Targów i Kongresów przyjął Firmę Universal Express Sp. z o.o. w poczet Członków Wspierających, Panią Marzenę Zawadzką-Szulc Wiceprezes Zarządu firmy Universal Express Sp. z o.o. oraz Pana Bogusława Sosnowskiego w poczet Członków Zwyczajnych Warszawskiej Korporacji Targów i Kongresów.

 • Pan Zbigniew Napiórkowski
 • Pan Bartosz Sosnowski
 • Pan Aleksander Stalpiński

20.06.2013 - Walne Zgromadzenie Członków Warszawskiej Korporacji Targów i Kongresów
podjęło decyzję o przystąpieniu stowarzyszenia do Polskiego Związku Prywatnych Pracodawców Turystyki zrzeszonego w Konfederacji LEWIATAN kliknij tutaj

04.09.2017 - Posiedzenie Zarządu Warszawskiej Korporacji Targów i Kongresów
4 września 2017 Zarząd Warszawskiej Korporacji Targów i Kongresów przyjął Firmę Health and Beauty Media Sp. z o.o. w poczet Członków Wspierających stowarzyszenia.