Kim jesteśmy


Warszawska Korporacja Targów i Kongresów działa na podstawie przepisów Ustawy Prawo o stowarzyszeniach. Korporacja prowadzi działalność na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą. Siedzibą Korporacji jest m.st. Warszawa.

 

Aktualny skład Zarządu Korporacji:

Prezes Zarządu

Marzena Zawadzka - Szulc

Wiceprezes Zarządu

Krzysztof Rafał Galimski

Wiceprezes Zarządu

Bartosz Sosnowski

Członek Zarządu - Sekretarz

Jacek Serkuczewski

Członek Zarządu - Skarbnik

Paweł Montewka