Wizytówki firm

Grupa Spektra

ul. Uranowa 22
03-586 Warszawa
tel.: 22-840-88-80
fax: 22-840-25-59
e-mail: biuro@spektra.pl
www.spektra.pl
 

Sprawnie zarządzana, dbająca o swą renomę poprzez doskonalenie swych kadr i rozwój stosowanej techniki w przeciągu paru lat stała się jedną z liczących się firm na polskim rynku ochroniarskim. Ciesząca się dużym zaufaniem u swoich klientów spółka realizowała czynności wykraczające poza zakres ochrony. Zabezpieczenie techniczne, pomoc w sprawowaniu czynności administracyjnych, pomoc prawna - to działania które stały się początkiem wejścia spółki „SPEKTRA” w nowe obszary aktywności. W trosce o najwyższy poziom realizacji działań szczególną uwagę przywiązujemy do właściwego doboru naszego personelu. Kadrę kierowniczą firmy stanowią najwyższej klasy specjaliści wywodzący się z wojska, policji, Biura Ochrony Rządu, którzy doświadczenie zdobywali pracując w kraju i poza jego granicami. Przez wiele lat zajmując najwyższe stanowiska w tych formacjach zapewniali bezpieczeństwo wybitnym osobistościom życia politycznego i gospodarczego, w tym również szefom państw i ich rodzinom.